Betaling
Na het consult krijgt u per e-mail een factuur toegezonden, deze dient u binnen twee weken te voldoen.

Uitblijvende betaling
Na het verstrijken van de betalingstermijn van twee weken ontvangt u een herinneringsfactuur waarbij 10 euro administratiekosten in rekening worden gebracht. Bij wederom uitblijvende betaling zal ik een incassobureau inschakelen, de kosten hiervan zijn geheel voor uw rekening.