Als seksuoloog ben ik geregistreerd bij de NVVS en houd ik mij aan de beroepscode van het NIP. Daarnaast probeer ik mij voortdurend te blijven ontwikkelen, niet alleen door scholing maar ook door uw feedback. Zowel door een positieve als een wat minder tevreden reactie helpt u mij maar ook andere cliënten.

Ontevreden of een klacht?

Ik zou u willen uitnodigen om uw ontevredenheid met mij te bespreken of dit kenbaar te maken middels het sturen van een bericht. Ik streef er naar om met u in gesprek te blijven en te onderzoeken hoe we tot een oplossing kunnen komen.

Het kan zijn dat u – ondanks een gesprek – ontevreden blijft, of dat u het gesprek liever met een onafhankelijk persoon erbij wilt voeren. Dan kunt u contact opnemen met een klachten-functionaris. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt u bij het indienen en de verdere afhandeling van uw klacht.

Mocht u overwegen een klacht in te willen dienen, dan leest u op de website van de NVVS hier meer over.